metamorphosis.org.mk
D.A.T.A. – Analizë e të Dhënave për Transparencë dhe Llogaridhënie
Qëllimi është që të ndikohet në mënyrën në të cilën gazetarët dhe organizatat qytetare punojnë me të dhënat, gjegjësisht nëpërmjet gazetarisë së bazuar në të dhëna të sigurohet respektim i plotë i ...