metamorphosis.org.mk
Сервис за проверка на факти од медиумите
Проектот на УСАИД за зајакнување на медиумите во Македонија – Компонента Сервис за проверка на факти од медиумите, која во времетраење од 30 месеци ја спроведува Метаморфозис, има за цел да им овоз...