metamorphosis.org.mk
Проект за граѓанско учество (CEP)
Датум на започнување на проектот: 17 август, 2016 Датум на завршување на проектот: 17 август, 2021 Буџет (за времетраење на проектот): $9,495,923 Спроведуван од: Ист Вест Менаџмент Институт (E...