metamorphosis.org.mk
Мрежа на граѓански организации за отворени податоци
Фондацијата Метаморфозис во соработка со Open Knowledge Foundation го спроведува проектот „Мрежа на граѓански организации за отворени податоци“ чија цел е градење на капацитети на граѓански организ...