metamorphosis.org.mk
Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет
Проектот CRISP има за цел да ги заштити правата на децата на интернет и да овозможи сигурен и безбеден пристап до интернет, заштита на нивната приватност и приватноста и безбедноста на нивните семе...