metamorphosis.org.mk
ACTION SEE – Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа
Доброто владеење е клучно за владеењето на правото. И додека прашањата поврзани со корупција, транспарентност, владеење на правото и добро владеење постојано се во вниманието, сепак постои недостат...