metamorphosis.org.mk
Сеопфатен план за добро владеење за државните институции во Република Македонија
Отвореноста претставува клучен услов за демократија, зашто им дозволува на граѓаните да добиваат информации и знаење, неопходни за еднакво учество во политичкиот живот, ефективно донесување одлуки ...