metamorphosis.org.mk
Предлози за подобрување на моменталната состојба - Отвореност на институциите на извршната власт во регионот и Македонија
Во соработка со партнерите од регионалната мрежа на НВО-и „ACTION SEE“, Метаморфозис, Фондација за интернет и општество ја изготви студијата на јавна политика во која го анализираме нивото на транс...