metamorphosis.org.mk
Фејсбук достигна 300 милиони корисници – и почна да заработува
По пет години и повеќе од 700 милиони долари инвестиции, Фејсбук сега генерира позитивен готовински тек, благодарение на неговите 300 милиони корисници ширум светот. ...