metamorphosis.org.mk
Три јавни повици за консултантски услуги - продолжување на роковите
Сите апликации треба да се испратат до Марија Панчевска, Финансиски менаџер, на marijap@metamorphosis.org.mk не подоцна од 25 јуни 2018 година, 17:00 ч. Апликацијата треба да содржи кратка биографи...