metamorphosis.org.mk
Средба на партнерите во проектот ACTION SEE во Подгорица
На 24 април 2017, во Инфо Центар во Подгорица, Црна Гора одржа третата средба на партнерите во проектот ACTION SEE – Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Ев...