metamorphosis.org.mk
„СОС“ и неговите налогодавачи не можат да го замолчат слободоумното граѓанско општество
Ние, граѓанските организации кои сме цел на постојани оркестрирани напади на досегашната власт и нејзините послушници, уште еднаш бараме јавно извинување и повлекување на сите лаги, клевети и дезин...