metamorphosis.org.mk
Симулација на комисиски расправи
Како дел од соработката на проектот Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес на НДИ, Фондацијата Метаморфозис беше поканета да присуствува со свој претставник на симулација н...