metamorphosis.org.mk
Се одржа вебинар на тема „Инфографик: Податоци, дизајн, раскажување“
На 10 април 2017 се одржа едночасовен вебинар на тема „Инфографик: Податоци, дизајн, раскажување“ на кој присуствуваа 67 учесници кои активно учествуваа преку поставување прашања и дискутирање. Пре...