metamorphosis.org.mk
Се одржа средба на партнерите во проектот ACTION SEE
На 20 и 21 јули 2016, во ГЕМ Клуб во Скопје, се одржа втората средба на партнерите во проектот ACTION SEE – Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа. На ...