metamorphosis.org.mk
Се одржа состанок на советодавниот одбор на проектот ACTION SEE
На 23 февруари 2017, во ГЕМ клубот во Скопје, се одржа состанок на советодавниот одбор на проектот ACTION SEE. Целта на овој состанок беше да се запознаат членовите на советодавниот одбор со проект...