metamorphosis.org.mk
Се одржа првата работилница во Црна Гора во рамките на проектот ACTION SEE
За да се намали можноста за корупција и да се обезбеди спроведување на владеењето на правото, институциите во Црна Гора мора да се стремат кон поголема транспарентност, отчетност и ефикасност во св...