metamorphosis.org.mk
Се одржа првата конференција за групно финансирање во Македонија
Цента на оваа конференција е да ги запознае граѓаните од Македонија со концептот на crowdfunding, како алтернативен начин на финансирање на проекти и идеи, како и да понуди вештини за спроведување ...