metamorphosis.org.mk
Прв конститутивен состанок на мрежата Степ во регионот Полог и Елбасан (14 и 15 мај)
Во рамките на Проектот за зајакнување на иновативен туризам (СТЕП), на 14 и 15 мај, во Тетово и Елбасан, се организираа првите конститутивни седници на мрежата СТЕП, во насока на проширување и унап...