metamorphosis.org.mk
PrivacyCamp.EU: Заштитата на дигиталните права бара сеопфатен и мултисекторски пристап
На 29.01.2019 г. тимот на Фондацијата Метаморфозис учествуваше на конференцијата PrivacyCamp.EU која се одржа во Брисел, пренесувајќи ги искуствата од Македонија поврзани со борбата против дезинфор...