metamorphosis.org.mk
Отчетност и одговорност за пропустите и неажурноста на институциите кои резултираа со бегство на осудениот Никола Груевски
Бараме истрагите итно да завршат, и тоа во рок од 10 дена, и да се утврди одговорност за пропустите, евентуалното непостапување или соучество. Во спротивно ќе бараме политичка одговорност на највис...