metamorphosis.org.mk
Основана Мрежата за борба против говорот на омраза во медиумите во Република Македонија
Фондацијата Метаморфозис е дел од долготрајниот процес кој на 31 јануари 2019 г. доведе до формирање на националната Мрежа за борба против говор на омраза. Основна цел на Мрежата е превенција на ши...