metamorphosis.org.mk
Отворен повик: Консултантски услуги за партнерско скенирање и истражување – Фондација Метаморфозис
Сите апликации треба да се испратат до Марија Панчевска, Финансиски менаџер, на marijap@metamorphosis.org.mk не подоцна од 18 јуни 2018 година, 17:00 ч. Апликацијата треба да содржи кратка биографи...