metamorphosis.org.mk
Со почетна средба означен стартот на проектот „Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа“
На 8 и 9 февруари 2016, во Белград, Република Србија, се одржа почетната координативна средба на партнерите во проектот ACTION SEE - Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност в...