metamorphosis.org.mk
Најава: Глобален дијалог за подготовка на националните акциски планови за Партнерството за отворена власт
Работилница на тема подготовка на национални акциски планови во рамки на Партнерството за отворена власт ќе се одржи во Бразилија, Кишњев, Лондон и Скопје на 28 февруари во 15 часот по средноевропс...