metamorphosis.org.mk
Метаморфозис објавува оглас за вработување
Заинтересираните кандидати и кандидатки кои ги исполнуваат горенаведените услови треба да достават писмо за интерес и работна биографија (ЕУ формат) по е-пошта на info@metamorphosis.org.mk до 15 ча...