metamorphosis.org.mk
Изработен „Сеопфатен план за добро владеење за државните институции во Република Македонија“
„Сеопфатен план за добро владеење за државните институции во Република Македонија“ е најновото издание изработено врз основа на истражувањето за степенот на отвореност на институциите во шест земји...