metamorphosis.org.mk
Интуитивно кодирање со „App Inventor” во скопската гимназија „Јосип Броз Тито“ – Европска недела на кодирање
„Meet and Code 2018“ има за цел да покаже како светот може да се создаде преку програмирање и колку забавно може да биде програмирањето. Иницијативата особено ги поддржува малите, локални, непрофит...