metamorphosis.org.mk
Информативни сесии за третото Барање за апликации за Партнерски грантови
Проектот на УСАИД за граѓанско учество ги поканува сите македонски граѓански организациии на информативните сесии со цел промовирање на повикот за барање за апликации за партнерски грантови....