metamorphosis.org.mk
Едукативни вебинари во рамките на КриТинк наменети за пошироката јавност
Фондацијата Метаморфозис во партнерство со ЕВРОТИНК - центар за европски стратегии во текот на февруари организираат отворени јавни вебинари во рамки на активностите предвидени со проектот „Со крит...