metamorphosis.org.mk
е-Општество.мк: Повисоко ниво на медиумска писменост значи повисока одговорност на институциите
Една од главните препораки од конференцијата е медиумската писменост да влезе како дел официјалниот образовен процес во училиштата во Македонија....