metamorphosis.org.mk
Дискусија за вклучување на Собранието во Отвореното владино партнерство
Настанот беше проследен со интересни и отворени дискусии од страна на пратениците, собраниската служба, граѓанските организации и донаторите, со цел подигнување на нивото на свесност за транспарент...