metamorphosis.org.mk
АКТИОН Вишеград СЕЕ: Се одржа финалната конференција на тема „Патот кон доброто владеење“
Во рамки на конференцијата беше презентиран план за развој на доброто владеење во регионот со наслов „Патот кон добро владеење“. Планот посочува дека меѓу најголемите предизвици во Западниот Балкан...