metamorphosis.org.mk
ACTION SEE на конференцијата Point: Владите не ја разбираат важноста на принципот на отвореност
Индексот на отвореност во регионот на ЈИЕ кој се базира на истражувањето спроведено од страна на мрежата ACTION SEE, укажува на многу сличности помеѓу соседните земји. Генерално, на владите во реги...