metamorphosis.org.mk
ACTION SEE Ден на застапување: Отвореноста да биде политика на секоја влада
Конференцијата Point 6.0 која се одржува во Сараево, Босна и Херцеговина од 24 до 28 мај започна со ACTION SEE Денот на застапување и презентацијата на резултатите и препораките собрани преку истра...