maxf1.net
Usporedba Hamiltonovih pole positiona u Kanadi 2010. i 2016.
Pogledajte usporedbu Hamiltonovih pole position krugova u Kanadi iz 2010. i 2016.