likepost.me
เด็กน้อยรอคอยกลับบ้าน เดินขายหนังสือบนสะพานลอย วันนี้ฝนตกขายไม่ได้เลย - likepost.me
นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นอกเห็นใจอยู่ไม่น้อย เด็กน้ …