ketcauthep.net
Công trình nhà xưởng Granit Bắc Ninh
Xây dựng nhà xưởng, Dự án: Nhà xưởng Granit Bắc Ninh. Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Phúc Lập, địa điểm thực hiện : Tỉnh Bắc Ninh...