islamoreligija.lt
Ko Islamas moko mus apie Jėzų ir jo motiną Mariją? - Islamas lietuvių
Jėzus buvo paskutinis iš Pranašų siųstų Izraelio tautai, bet jie nuolat nuklysdavo nuo Dievo perduotų nurodymų.