iotvietnam.com
Schindler triển khai giải pháp kiểm tra vận hành thang máy từ xa - Cộng đồng đam mê Internet of Things IoT (Vạn vật kết nối) & AI (Trí tuệ nhân tạo) Việt Nam
Cách mạng 4.0 và kỷ nguyên công nghệ lên ngôi, ngành công nghiệp sản xuất thang máy cũng không đứng ngoài khi