iotvietnam.com
Sắp diễn ra Tuần lễ trí tuệ nhân tạo Hà Nội - Cộng đồng đam mê Internet of Things IoT (Vạn vật kết nối) & AI (Trí tuệ nhân tạo) Việt Nam
Nhằm mở rộng và phát triển hệ sinh thái Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam, từ ngày 31/3 đến ngày