iotvietnam.com
5 xu hướng chuyển đổi số hàng đầu năm 2020 - Cộng đồng đam mê Internet of Things IoT (Vạn vật kết nối) & AI (Trí tuệ nhân tạo) Việt Nam
Từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến blockchain và Internet vạn vật (IoT), các công nghệ kỹ thuật số mới đang tác