zzzzsns.co.rs
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад ул. Др Симе Милошевића бр.6 (у оквиру студентског кампуса – поред студентске мензе) издаје Лекарска уверења