zzzzsns.co.rs
Raspored sistematskih pregleda za školsku godinu 2018/19 godinu
08.10.2018. do 15.10.2018. Poljoprivredni fakultet 16.10.2018. do 13.11.2018. i 19.11.2018. Fakultet tehničkih nauka 14.11.2018. do 15.11.2018. Tehnološki fakultet