zyciestolicy.com.pl
Warszawski adwokat twierdzi, że CBA naruszyło dobra osobiste jego klienta w sprawie „willi w Kwaśniewskich w Kazimierzu” i zapowiada kroki prawne! -
Uznany warszawski adwokat Marek Małecki w wysłanym do Polskiej Agencji Prasowej komunikacie stwierdził, że ujawnione przez Centralne Biuro Antykorupcyjne materiały ze śledztwa w sprawie domniemanej „willi Kwaśniewskich w Kazimierzu” naruszają dobra osobiste jego klienta Jędrzeja Jaworskiego.