zyciestolicy.com.pl
Polityczna wymiana barterowa -
Tȟašúŋke Witkó o politycznej wymianie barterowej pomiędzy "autorytarnym polskim reżimem" a germańskim wzorcem demokracji na arenie polityki europejskiej.