zyciestolicy.com.pl
Warszawa gotowa na koronawirusa? 160 miejsc w izolatkach i tylko 79 w kwarantannach! -
Plan zarządzania kryzysowego na wypadek epidemii został sporządzony w 2014 r., zakłada, że w podmiotach leczniczych w Warszawie można poddać izolacji 160 osób, a kwarantannie – 79 osób. Nie wskazano natomiast w nim obiektów użyteczności publicznej w Warszawie przeznaczonych na potrzeby kwarantanny.