zvigill.wordpress.com
הכדור-סל של התקשורת.
גם אם מערכת עיתון אינה משבצת נושא במדורי דעות ותגובות -זה לא אומר שהוא לא חשוב. בפוסטים שהקדשתי לתקשורת בימינו ציינתי בין היתר את הרשתות המקוונות אשר תפסו את מקומם של התקשורת הקלסית, זאת הכתובה, …