zvigill.wordpress.com
גשר צר וקצר
יום כיפורים- טעם של פעם. הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם ,כידוע, עשרת ימי התשובה. למעשה מדובר בשבעה ימים נטו,לרבות צום גדליה. בימים אלה המלאכה לא מושבתת אלא אם כן שבת נכנסת באמצע. אולם לפי הה…