zviah.wordpress.com
רוברט מייפלת'ורפ: הצעה
הילה של שלמות קלאסיציסטית קורנת מהתצלומים של רוברט מייפלת'ורפ, אבל זאת רק עד שהם מכוונים כלפינו אברי מין מונומנטליים ומתקיפים אותנו בתכנים סאדו-מזוכיסטיים בוטים. בלשון "אני-לָז" ית…